Dílničky a kurzy

Na této stránce najdete odkaz či případně pozvánku na dílničky a kurzy, které pořádáme.

                        Malé nahlédnutí na stránky vytvořené na Facebooku

                                    pro  kreativní dílničky v Ejpovicích.